Hur du kan kontakta oss?

Botnia Företagshälsovård betjänar dig per telefon, på drop in-mottagningen, via elektronisk tidsbokning och genom växeln. Varje vardag vid alla våra mottagningspunkter, i Karleby och Jakobstad, är hälsovårdarens drop in-mottagning öppen kl 8-10. Hälsovårdarna betjänar dessutom via telefonrådgivningen varje vardag kl 8-11.30. Du kan också boka tid via nätet, under ”boka våra tider-fliken” på vår hemsida.…

Influensa och sjukledighet

Influensa och corona är aktuella nu och orsakar sjukfrånvaro.   Företagshälsovårdare har rätt att under influensa-tiden skriva sjukintyg för 1-5 dagar. Normalt kan hälsovårdaren utfärda intyg för 1-3 dagar, men nu cirkulerar exceptionellt svår och långdragen influensa, feber och corona, vars varaktighet är klart längre än 3 dagar. Företagshälsovårdaren skriver inte automatiskt sjukintyg för fem…

Avvikande öppettider i sommar

På torsdag 22.6 finns vi på plats som vanligt till kl 16, men midsommarafton fredag 23.6 har vi stängt. Vi har sommarstängt v. 29 och 30 (17.7-30.7) och öppnar igen 31.7. Trevlig sommar! Photo by Vivian K on Unsplash

Sjukfrånvaro p.g.a. infektion

P.g.a infektioner vad gäller coronapandemin har efterfrågan på sjukintyg ökat kraftigt, vilket hände våren 2020. För att allt skall ske så smidigt som möjligt, kommer hälsovårdarna via telefonrådgivningen att kunna skriva sjukledighet 1–5 dagar för andningsinfektionsbesvär, ifall det inte anses finnas behov av läkarvård eller läkarkonsultation. Företagshälsovården skriver inte officiellt sjukintyg med anledning av karantän.…

Coronavaccin vid Botnia Företagshälsovård, Jakobstadsenheten

Botnia Företagshälsovård Jakobstad erbjuder möjlighet till coronavaccinering för arbetstagare i Botnia Företagshälsovårds kundföretag från och med slutet av januari 2022 vid vår mottagning i Jakobstad. De vaccin som ges via företagshälsovården är till stöd för den kommunala sjukvården, men ersätter den inte. Alla har fortfarande möjlighet att besöka de kommunala hälsovårdsstationerna för att få vaccineringsskydd.…

Möjlighet att ta i bruk extranet-tjänsten

Extranet-tjänsten är en tilläggsprodukt till patientdatasystemet DynamicHealth. Företagshälsovårdens Extranet kräver JavaScript-stöd för browsern för att fungera. Extranet gör det möjligt för kundföretagen att se aktuell rapportering gällande bland annat företagets och företagshälsovårdens grunduppgifter, avtal, kostnadsrapporter, FPA-ersättningar, sjukledigheter, arbetstagaruppgifter osv. Arbetsgivaren kan själv behändigt uppdatera nya och avslutade arbetsförhållanden i Extranet. Informationen uppdateras direkt i patientdatasystemet…

Botnia är en doftfri arbetsplats

Upp till 40 % av befolkningen lider av irritationssymptom och andningssvårigheter pga dofter i omgiviningen. Parfymer, tobaksrök, mögel och printbläck är exempel på sådana dofter som kan ge upphov till problem. Därför har Botina företagshälsovård gått in för att hålla våra mottagningar doftfria, både med tanke på personalen och på våra kunder.   Vi ber dig…