Botnia Företagshälsovård Jakobstad erbjuder möjlighet till coronavaccinering för arbetstagare i Botnia Företagshälsovårds kundföretag från och med slutet av januari 2022 vid vår mottagning i Jakobstad. De vaccin som ges via företagshälsovården är till stöd för den kommunala sjukvården, men ersätter den inte. Alla har fortfarande möjlighet att besöka de kommunala hälsovårdsstationerna för att få vaccineringsskydd. Botnia Företagshälsovård vaccinerar inte privatkunder eller kunder som betalar själva.

FPA ersätter arbetsgivaren för kostnader för vaccinering i företagshälsovårdens ersättningsklass I, när vaccinet ges av företagshälsovårdare. Vaccinet och vaccineringsmaterialet är kostnadsfritt, men besöket hos företagshälsovårdaren faktureras till företaget, och detta besök berättigar till FPA-ersättning, som tidigare nämnt. Besöksavgiften utan FPA-ersättning är 25,50 €.

I detta skede kartlägger vi vilka av våra kundföretag som vill erbjuda coronavaccin åt sina arbetstagare. Ifall ert företag vill lägga till coronavaccin till företagets företagshälsovårdstjänster, meddela oss per e-post senast 7.1.2022 kl. 16.00 till adressen info(at)botniary.fi.

Vi sänder mera information gällande när vaccineringen börjar samt hur man bokar tid till de företag som vill ha coronavaccin i början av januari. Vi kommer att ordna coronavaccineringseftermiddagar vid tidpunkter som meddelas senare.