Företagshälsovårdens enheter är stängda hela fredagen 22.9.2023 pga personalens strategidag.