Vi känner Dig.
Vi känner Ditt företag.

Botnia Företagshälsovård är Din lokala företagshälsovårdsleverantör.
Hos oss hittar du lokalkännedom och lång erfarenhet från de flesta branscher.

Jakobstad och Karleby

öppet: mån-tor 8-16, fre-14

Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad // Långbrogatan 1-3 D 1:a vån, 67100 Karleby
fornamn.efternamn@botniary.fi

Sjukmottagning

Drop-in utan tisdsbokning alla vardagar kl 8-10

Ring först om du har förkylning!

I Jakobstad även med tidsbokning må-to kl 10-14:30

Företagshälsovårdarnas telefonrådgivning:

06-7813510, kl 8-11:30

Via telefonrådgivningen ger hälsovårdarna råd och instruktioner, och bedömer ditt vårdbehov vid sjukdom samt ger vid behov en tidsbokning.

Växel:

06-7813500, kl 8-16 (fre 8-14)

Notera att i växeln betjänar företagshälsovårdens sekreterare. För vårdbedömning och tidsbokning bör man kontakta företagshälsovårdarnas telefonrådgivning.

Aktuellt

Vi påminner om ansiktsmask, Coronatest och vaccin!

Läs mer >

Till dig som är arbetsgivare

Vi erbjuder etiskt tillförlitliga och högklassiga företagshälsovårdstjänster. Till dessa hör både lagstadgade företagshälsovårdstjänster och arbetsrelaterad sjukvård. Målet med vår verksamhet är att minska sjukfrånvaron genom att identifiera och ta itu med de problem som begränsar arbetsförmågan så tidigt som möjligt.

Till dig som är arbetstagare

Vi betjänar dig med hjälp av ett mångprofessionellt teamarbete samt en servicemodell som ökar dina resurser, stöder livshanteringen och arbetsförmågan. Till våra tjänster hör både lagstadgade företagshälsovårdstjänster och arbetsrelaterad sjukvård. Vår personal är utbildad för att på bästa sätt kunna hjälpa dig och ditt företag hitta lösningar för en välmående arbetsgemenskap.

Kollegor – Vill du komma med i vårt team?

Vi är ett mångprofessionellt team av läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer som arbetar med arbetsförmåga i fokus. För oss är det viktigaste målet en välmående arbetstagare i ett välmående företag. Med ett växande kundunderlag behöver vi kontinuerligt mera personal. Ser du fram emot att arbeta i en arbetsgemenskap som har roligt på jobbet, då har du kommit rätt.

Läkare

Hos våra läkare kan Du lita på att Din hälsa och arbetets krav tas i beaktande vid bedömning av Din arbetsförmåga.

Jakobstads Halsovard - halsovardare

Hälsovårdare

Ditt företag har en egen tillskriven företagshälsovårdare, som tar ansvar och fokuserar på en välmående arbetsgemenskap. Din hälsovårdare är på bara ett telefonsamtals avstånd.

Jakobstads halsovard - fysioterapeuter

Fysioterapeuter

Våra fysioterapeuter är sakkunniga när det gäller Din fysiska hälsa och ergonomin på arbetsplatsen. Fysioterapeuten hjälper Dig upprätthålla Din fysiska arbetsförmåga.

Jakobstads halsovard - psykolog

Psykolog

När psykisk ohälsa hotar Din arbetsförmåga eller när konflikter på arbetsplatsen hotar arbetsgemenskapen är vår psykolog den person Du/Ni behöver träffa.

Jakobstads halsovard - administration

Administration

Den administrativa personalen finns till för att göra samarbetet mellan våra kunder och företagshälsovården så smidig som möjlig. Vi hjälper till att räta ut alla frågetecken du kan tänkas ha.

Vad säger våra kunder

I en förmansroll är samarbetet med Arbetshälsan viktigt, särskilt eftersom personalen är så stor.

I en förmansroll är samarbetet med Arbetshälsan viktigt, särskilt eftersom personalen är så stor. Samarbetet fungerar bra. Ett ömsesidigt stöd mellan förman och företagshälsovårdare. Uppföljning och information om längre frånvaro bland personalen fungerar enligt mig bra åt båda hållen. Arbetshälsan är villig att förbättra våra gemensamma verksamhetsmodeller och utveckla samarbetet.

Toni Mensakov | Oy Snellman Ab

Kunnig och tjänstvillig personal som ser till hela människan, man blir både sedd och hörd.

Bra samverkan mellan arbetsgivare och olika instanser, samt bra uppföljning!

Dan Vikman | Oy Snellman Ab

Jag hyser stor respekt för all den yrkeskunskap- och skicklighet personalen vid arbetshälsovården besitter.

De har ett vänligt bemötande, sätter patienten i fokus, har viljan att lyssna och hjälpa, och gör ypperliga uppföljningar av patientens välmående både före, under och efter sjukdom/problem.

Anna Björkskog | Oy Snellman Ab

För Herrfors har Jakobstads Arbetshälsovårds­förening varit ett självklart val.

Vi får allt i samma paket: lokal aktör, flexibel organisation, möjlighet att påverka verksamheten, närhet till tjänsterna (även laboratoriet) samt en trevlig, framåtsträvande personal.

Jan Höglund | Oy Herrfors Ab

Jag har varit nöjd med tjänsterna vid Jakobstads Arbetshälsovård.

Vid behov har jag fått komma till företagshälsovårdarens mottagning väldigt snabbt och vården jag fått har varit vänlig och professionell. När hälsovårdaren undersökte mig förklarade hon hela tiden vad som händer och berättade vilka symtom jag kan få, jag kände att jag var i kunniga händer. Det har också funnits en situation där läkaren på hälsovårdarens begäran, kom och tog ställning till min situation trots att det inte fanns läkartider längre den dagen. Det vill säga en mycket flexibel och kundorienterad verksamhet. Dessutom har besöken till fysioterapeuten varit nyttiga och de instruktioner jag fått har fokuserat på just min situation.

Sammantaget är min erfarenhet av Jakobstads Arbetshälsovård väldigt positiv och den service och vård jag fått har varit trevlig.

Heli Kautto | Ab Forsberg Printed Communication Oy

Jag fick bra service till ett förmånligt pris som företagare.

Det gjorde att Jakobstads Arbetshälsovårdsförening var det första alternativet för oss då Nooga skulle anlita en företagshälsovårdsproducent. Det är enkelt att boka tid och de anställda ger professionell service.

Tommy Granholm | Ekonovia Ab, Nooga Ab Oy