Influensa och corona är aktuella nu och orsakar sjukfrånvaro.

 

Företagshälsovårdare har rätt att under influensa-tiden skriva sjukintyg för 1-5 dagar. Normalt kan hälsovårdaren utfärda intyg för 1-3 dagar, men nu cirkulerar exceptionellt svår och långdragen influensa, feber och corona, vars varaktighet är klart längre än 3 dagar. Företagshälsovårdaren skriver inte automatiskt sjukintyg för fem dagar, utan behovet av sjukskrivning bedöms på patientnivå.

Föreläggandet är utfärdat av ledande företagsläkare Raimo Kerttula, och är i kraft till och med 31.12.2023, då ärendet ses över utgående från sjukdomsläget.

Mera information i ärendet ger Raimo Kerttula, ledande företagsläkare, Marja-Liisa Mainio, ledande företagshälsovårdare/Karlebys verksamhetspunkt och Heli Peltokangas, ledande företagshälsovårdare/Jakobstads verksamhetspunkt (begäran om uppringning via växeln, 06-781 3500 må-to 8-16, fre 8-14).