Influensasäsongen närmar sig och kan orsaka en långvarig sjukfrånvaro för arbetstagare. Det effektivaste skyddet som finns mot influensa är vaccin, vilket ger ett smittskydd på upp till 80 procent. Fråga din arbetsgivare för att få veta mer om vilka vaccinalternativ som är tillgängliga på ert företag.