P.g.a infektioner vad gäller coronapandemin har efterfrågan på sjukintyg ökat kraftigt, vilket hände våren 2020. För att allt skall ske så smidigt som möjligt, kommer hälsovårdarna via telefonrådgivningen att kunna skriva sjukledighet 1–5 dagar för andningsinfektionsbesvär, ifall det inte anses finnas behov av läkarvård eller läkarkonsultation. Företagshälsovården skriver inte officiellt sjukintyg med anledning av karantän.

Vi rekommenderar även i den här situationen med infektioner att organisationen tar i bruk sjukskrivning eller förlängning av sjukledighet med förmannens lov minst 5 dygn.

Smittspårning av coronaexponerade har i en del sjukvårdsdistrikt upphört p.g.a. för lite resurser. Botnia företagshälsovård följer sjukvårdsdistriktets regler och linjer. Viktig länk nedan:

Det här tillvägagångssättet för sjukanmälan är i kraft tillsvidare. Vi Informerar då undantagsarrangemanget upphör.

Coronavaccinationer vid företagshälsovård, Pietarsaaren yksikkö

Botnia företagshälsovård börjar med coronavaccinationer i månadsskiftet januari – februari till de företagskunder som har meddelat intresse att vaccinera sin anställda vid Botnia företagshälsovård.

Vi informerar vecka 3 mera om det praktiska så som tidsbokning o.s.v.