Aktuellt om corona och sjukledigheter – ändring från och med 1.1.2023

Från och med 1.1.2023 upphör den tillfälliga ändringen i sjukförsäkringslagen, och intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom utfärdas inte längre på grund av coronainfektion. Från och med 1.1.2023 ansöks om eller betalas inte längre ut smittskyddsersättning ens med smittskyddsläkares intyg. Om en person insjuknar i corona följs samma procedur som vid normal sjukfrånvaro. Till coronavirustest…

Avvikande öppettider sommaren 2021

Jakobstad: 5.-16.7.2021: Öppet måndag-torsdag kl. 8.00–15.00 och fredag kl.  8–14.00 Hälsovårdarnas telefonrådgivning 8.00-11.30, morgonmottagning utan tidsbokning kl. 8.00–10.00 och med tidsbokning kl. 10-14.30. 19.-30.7.2021: Jakobstadsenheten är stängd. Om du behöver hälsovårdstjänster under tiden vi har stängt, kan du vara i kontakt med den kommunala hälsovården.   Karleby: 1.6- 2.7.2021: Öppet måndag och torsdag kl. 8.00-16.00,…

Botnia Företagshälsovård deltar inte i coronavaccineringen – läs mer!

Botnia Företagshälsovård deltar inte i coronavaccineringen. Sjukvårdsdistrikten på vårt område (SOITE och VSVD) vaccinerar effektivt, och personens hemort, ålder, riskgruppstillhörighet och sjukvårdsdistrikt är alla faktorer som inverkar på vaccineringstidtabellen. I skrivande stund vaccineras i Jakobstad redan över 50-åringar samt personer som hör till riskgrupp, och på Soites område över 55-åringar samt personer som hör till…

Direktmottagning hos företagsfysioterapeuten påbörjas vid Botnia Företagshälsovård

Direktmottagning hos företagsfysioterapeuten påbörjas vid Botnia Företagshälsovård. Vad: Det rör sig om en tilläggsservice, som arbetsgivaren bör avtala om med företagshälsovården och skriva in i sin verksamhetsplan för företagshälsovård. Fysioterapeuten på direktmottagningen har fått fortbildning i att undersöka och ge anvisningar om smärtlindring och att underlätta rörligheten. Dessutom kan fysioterapeuten bevilja (1-5 dagars) sjukledighet vid…