Botnia Företagshälsovård deltar inte i coronavaccineringen. Sjukvårdsdistrikten på vårt område (SOITE och VSVD) vaccinerar effektivt, och personens hemort, ålder, riskgruppstillhörighet och sjukvårdsdistrikt är alla faktorer som inverkar på vaccineringstidtabellen. I skrivande stund vaccineras i Jakobstad redan över 50-åringar samt personer som hör till riskgrupp, och på Soites område över 55-åringar samt personer som hör till riskgrupp. Vi råder arbetstagare vid våra kundföretag att följa den kommunala hälsovårdens riktlinjer för coronavaccin och tidsbokning.

Vaccineringen på Soites område kan du följa via denna adress: https://korona.soite.fi/sv/tidsbokningen-till-coronavaccinationer-oppnas-igen-tis-4-5-2021-kl-12/

Vaccineringen på Jakobstads område kan du följa via denna adress: https://www.sochv.jakobstad.fi/coronavirus/vaccin/

Observera i den offentliga debatten, att vaccin som erbjuds via företagshälsovårdsaktörer inte kan avvika från den allmänna vaccinationsordningen och företagsspecifika vaccineringar kan inte heller ordnas via företagshälsovården. Alla finländare kommer att bli erbjudna coronavaccin och på vissa orter fungerar företagshälsovården som hjälp för sjukvårdsdistrikten.

Med vänliga hälsningar,

Botnia Företagshälsovård