Från och med 1.1.2023 upphör den tillfälliga ändringen i sjukförsäkringslagen, och intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom utfärdas inte längre på grund av coronainfektion. Från och med 1.1.2023 ansöks om eller betalas inte längre ut smittskyddsersättning ens med smittskyddsläkares intyg. Om en person insjuknar i corona följs samma procedur som vid normal sjukfrånvaro. Till coronavirustest söker man sig på rekommendation av sjukvårdsdistriktets yrkeskunniga. Vid företagshälsovården finns inga yrkeskunniga inom smittskydd, utan smittskyddsfrågor är respektive sjukvårdsdistrikts ansvarsområde. Från och med 1.1.2023 är det alltså inte längre möjligt att själv boka tid för coronatest via den offentliga vården.

Botnia Företagshälsovård övergår vid årsskiftet till ny praxis gällande sjukledigheter, där företagshälsovårdaren kan utfärda sjukintyg för 1-3 dygn vid infektionssjukdom och magsjuka istället för nuvarande 1-5 dygn. En bedömning av behovet av sjukledighet görs per telefon eller vid drop in morgonmottagningen kl. 8-10. Notera att vi betjänar med drop in morgonmottagning vid båda våra enheter, i Jakobstad och Karleby. Det är också möjligt att boka tid till sjukmottagningen i Jakobstad kl. 10-14.30 måndagar-torsdagar, och 10-12.30 fredagar. Till sjukmottagningen kan man komma med lindriga förkylningssymptom, men ifall man har kraftiga symptom (hög feber, kraftig hosta, covid-hemtest positivt) rekommenderar vi att man kontaktar vår telefonrådgivning.

Ifall sjukledigheten fortsätter längre än tre (3) dygn, tar läkare ställning till eventuell förlängning av sjukledigheten antingen genom distanskontakt/konsultation eller vid mottagningsbesök. Vid besvär i stöd- och rörelseorganen kan man också använda sig av företagsfysioterapeutens direktmottagning, ifall denna service ingår i ert avtal om företagshälsovård. Vid direktmottagningen kan fysioterapeuten vid akuta besvär utfärda sjukintyg för 1-3 dygn.

Vi ber att ni tar i beaktande ert företags praxis för egenanmälan och informerar er personal om den. Vi rekommenderar att ni övergår till att egenanmälan gäller för 1-3 dygn, ifall ni hittills haft en längre tidsperiod för egenanmälan. Ifall företaget inte har egenanmälan i bruk, rekommenderar vi att ni tar den i bruk för 1-3 dygn med förmans lov (vid flunssa, corona, magsjuka).

• Drop-in morgonmottagning kl. 8-10 (Jakobstad, Karleby)
• Företagshälsovårdarnas telefonrådgivning varje vardag kl. 8-11.30 tel. 06-781 3510 (bedömning av vårdbehov, rådgivning, instruktioner)
• Elektronisk tidsbokning (icke brådskande ärenden) till företagshälsovårdaren och företagsfysioterapeuten via www.botniary.fi  boka våra tider företagshälsovård

 

Hälsningar,
Ledande Företagsläkare Raimo Kerttula
Personalen vid Botnia Företagshälsovård