Vi stänger undantagsvis både mottagning och telefonrådgivning kl 11 på fredag 30.9.
Detta gäller både enheten i Karleby och i Jakobstad