Extranet-tjänsten är en tilläggsprodukt till patientdatasystemet DynamicHealth. Företagshälsovårdens Extranet kräver JavaScript-stöd för browsern för att fungera. Extranet gör det möjligt för kundföretagen att se aktuell rapportering gällande bland annat företagets och företagshälsovårdens grunduppgifter, avtal, kostnadsrapporter, FPA-ersättningar, sjukledigheter, arbetstagaruppgifter osv. Arbetsgivaren kan själv behändigt uppdatera nya och avslutade arbetsförhållanden i Extranet. Informationen uppdateras direkt i patientdatasystemet och vidarebefordras därifrån till företagshälsovården. Via Extranet kan företagshälsovården informera om aktuella saker. A-intyg kan också förmedlas direkt till Företagshälsovårdens Extranet-nättjänst.

Företaget avgör själv vem som har åtkomst till Extranet och kan hantera informationen. Extranet är företagets verktyg. Företagshälsovårdaren arbetar inte inom Extranet-miljön, utan all information och alla rapporter skapas direkt utifrån patientdatasystemet och däri gjorda anteckningar. Vid Botnia Företagshälsovård är Anne Mastola administratör för Extranet, till henne anmäls vem inom företaget som ska ha åtkomst och hon skapar lösenord. Hon ger också vid behov instruktioner för hur Extranet används exempelvis via Teams. Anne är företagshälsovårdens sekreterare och svarar i telefon via växelns telefonnummer 06-781 3500.

Tilläggsinformation
Anne Mastola
Företagshälsovårdens sekreterare
Tel. 06-781 3500
anne.mastola@botniary.fi