Extranet-palvelu on potilastietojärjelmä DynamicHealthin lisätuote. Työterveys Extranet vaatii toimiakseen selaimelta JavaScript-tuen. Extranet mahdollistaa asiakasyritykselle ajantasaisen raportoinnin katselun mm. yrityksen ja työterveyshuollon perustiedoista, sopimuksesta, kustannusraporteista, KELAn korvaavuuksista, sairaslomista, työntekijätiedoista jne. Työnantaja voi itse kätevästi päivittää Extranettiin uudet ja poistuvat työntekijät. Tiedot päivittyvät suoraan potilastietojärjelmään ja sitä kautta työterveyshuoltoon. Extranetin kautta työterveyshuolto voi tiedottaa ajankohtaisista asioista.  A-todistukset voidaan välittää myös Työterveys Extranet -verkkopalveluun.

Yritys määrittelee itse, kenellä on pääsy extranettiin ja tietojen käsittelyyn. Extranet on yrityksen työkalu, työterveyshoitaja ei työskentele Extranet ympäristössä, vaan kaikki tieto ja raportit muodostuvat suoraan potilastietojärjestelmästä ja siellä tehtävistä kirjauksista.  Botnia työterveydessä Extranetin pääkäyttäjä on Anne Mastola, kenelle ilmoitetaan yrityksen käyttäjät ja hän luo salasanat. Häneltä saa tarvittaessa myös opastusta esimerkiksi Teamsin-avulla extranetin käyttöön. Anne on työterveyshuollon sihteeri ja vastaa vaihteen numerossa 06-781 3500.

Lisätietoja
Anne Mastola
Työterveyshuollon sihteeri
Puh. 06-781 3500
anne.mastola@botniary.fi