Mitä me teemme?

Botnia Työterveys tarjoaa palveluja, jotka parhaiten tukevat työkykyäsi ja auttavat yritystäsi menestymään.

Pietarsaari

06-781 3500

etunimi.sukunimi@botniary.fi
Asematie 1, 68600 Pietarsaari

Aukioloajat:

ma-to: 8–16, pe 8–14

Kokkola

06-781 3500

etunimi.sukunimi@botniary.fi
Pitkänsillankatu 1–3 D 1. kerros, 67100 Kokkola

Aukioloajat:

ma-to 8–16, pe 8-14

Ota yhteyttä

  Yleinen kysymysUusi yritysasiakas

  Jos olet kiinnostunut työterveyshuollon palveluistamme, kirjoitathan lomakkeeseen seuraavat tiedot:

  Tämän sivun suojaa reCAPTCHA, mikä tarkoittaa, että Googlen tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot ovat voimassa.

  Ennaltaehkäisevä työ

  Tarjoamme eettisesti luotettavaa ja laadukasta työterveyspalvelua, johon kuuluvat sekä lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut että työterveyspainotteiset sairaanhoitopalvelut. Ennaltaehkäisevän työmme tavoitteita ovat hyvinvoiva työntekijä, toimiva työyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen työympäristö. Tavoitteiden saavuttamisen keskeinen edellytys on tiivis yhteistyö yrityksesi kanssa.

  Työpaikkaselvitykset

  Toimintasuunnitelma, joka huomioi yrityksesi erityistarpeet ja riskitekijät sekä altisteet, tehdään yhdessä työpaikkaselvitysten ja suunnattujen käyntien perusteella. Työpaikkaselvityksiä tehdään määrävuosin ja silloin kun siihen ilmenee erityistä tarvetta. Tarjoamme myös työympäristön riskien arviointia, työhyvinvointiarviointia ja työhygieenisiä mittauksia.

  Työterveystarkastukset

  Työterveystarkastuksilla arvioidaan, seurataan ja tuetaan työntekijän työ- ja toimintakykyä ennen kaikkea työhön liittyvät erityistä huomioita vaativat altisteet huomioiden. Terveystarkastuksiin sisältyy tietojen antoa, neuvontaa ja ohjausta työhön, terveyteen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyen. Terveystarkastuksen suorittaa työterveyshoitaja ja tarvittaessa myös työterveyslääkäri.

  Työkykyarvio

  Työkykyyn liittyviä ongelmia voi tulla esille terveystarkastuksen yhteydessä, esimiestyössä tai ne voivat näkyä työtovereille. Teemme työkykyarvion, jossa otetaan aina kantaa jäljellä olevaan työkykyysi. Yhteisistä menettelytavoista ja työkyvyn tukemisesta sovitaan ns. kolmikantaneuvotteluissa (työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto).

  Sairauspoissaolojen seuranta

  Toimintamme tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja tunnistamalla ja puuttumalla työkykyä rajoittaviin ongelmiin mahdollisimman varhain. Osasairauspäivärahan käyttö vähentää ylimääräisiä sairauspoissaoloja ja säästää kustannuksia. Osasairauspäivärahan mahdollisuutta hyödynnetään aina kun se on mahdollista yhteistyössä asiakkaan kanssa. Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työntekijän paluuta työhön. Työaika voi vähentyä 40–60 % aiemmasta.

  Muokattu työ

  Sairaus tai tapaturma ei aina vie kokonaan työntekijän työkykyä. Muokattua työtä hyödynnetään aina kun se on mahdollista ja on vaihtoehto silloin kun sairaus ei ole este muokatun työn tekemiselle. Muokatusta työstä sovitaan yleensä kolmikantaneuvotteluissa ja aina yhdessä työantajan ja työntekijän kanssa.

  Työfysioterapia

  Työfysioterapia on osa lakisääteistä työterveyshuoltoa. Tuki- ja liikuntaelinoireilun ennaltaehkäisemiseksi tai niiden esiintyessä voit olla yhteydessä omaan työfysioterapeuttiin. Voit varata oman yrityksesi työfysioterapeutille ajan ilman lääkärin tai hoitajan lähetettä osana ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Työfysioterapiassa saat ohjausta ja neuvontaa mm. itsehoitoon ja ergonomiaan sekä oireiden ennaltaehkäisemiseen. Työfysioterapeutti jatko-ohjaa tarvittaessa muille työterveyden ammattihenkilöille tai asiantuntijoille.

  Botnia työterveydessä on saatavilla myös työfysioterapeutin suoravastaanotto. Suoravastaanotolla työfysioterapeutti palvelee akuuteissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa ja hänellä on mahdollisuus kirjoittaa sairaslomaa sekä suositella käsikauppalääkkeitä. Suoravastaanoton käyttöönotosta tehdään erillinen sopimus yrityksen kanssa.

  Työpaikkakäynneillä työfysioterapeutti ohjaa ja antaa suosituksia mm. työtapoihin ja menetelmiin. Työfysioterapeutin erikoisosaamista voidaan hyödyntää työpisteiden suunnittelussa.

  Työfysioterapiaan kuuluvat myös työkuormituksen arvioinnit (Firstbeat/Livtech), kuntoutustarpeen ja työkyvyn arvioinnit sekä niiden seuranta (esim. polkupyöräergometritesti, liikkuvuus- ja lihasvoimatestit).

  Sairaanhoitopalvelut

  Tarjoamme myös työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. Työterveyshuolto toimii työkykyasioiden koordinaattorina, joka toimii tiiviissä yhteistyössä työpaikan ja muun terveydenhuollon ja sairaanhoidon kanssa. Drop in -aamuvastaanotto palvelee molemmissa yksiköissä (Kokkola, Pietarsaari) klo 8–10, jolloin voit tulla työterveyshoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta.

  Monella työnantajalla on 1-3 päivän omailmoituskäytäntö, jolloin työnantaja hyväksyy poissaolon esim. flunssan tai vatsataudin iskiessä. Omailmoitus vähentää yleensä sairauslomia ja sairauslomakustannuksia.

  Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaoloista työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut 30 päivää. Tämän jälkeen työterveyshuolto aloittaa yhdessä työpaikan ja työntekijän kanssa selvittämään työhön paluun mahdollisuuksia ja tarvittavia tukitoimia. Työntekijän on toimitettava työterveyshuollon lausunto Kelaan viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 päivää.

  Lataa meidän hinnasto