Työfysioterapeutin suoravastaanotto käynnistyy Botnia Työterveydessä.

Mitä: Lisäpalvelu, josta työnantajan tulee sopia erikseen työterveyshuollon kanssa kirjaamalla palvelu toimintasuunnitelmaan. Suoravastaanoton fysioterapeutti on saanut erillisen lisäkoulutuksen tutkimuksen tekemiseen, kipua lievittävien sekä liikkumista helpottavien ohjeiden antamiseen. Lisäksi hän voi myöntää tarvittaessa sairaslomaa (1-5 pvää), myöntöperusteista sovitaan myös em. toimintasuunnitelmassa. Palveluun kuuluvat myös ohjaus käsikauppalääkkeisiin sekä lääkärin (etä)konsultointi tai tarvittaessa ohjaus lääkärin vastaanotolle.

Tavoite: Parantaa palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta, nopeuttaa palveluprosesseja ja järkevöittää työnjakoa. Toiminnalla voidaan ehkäistä oireiden pitkittymistä ja nopeuttaa työhön paluuta.

Kenelle: Työntekijä voi hakeutua lääkärikäynnin sijaan työfysioterapeutin vastaanotolle tuki- ja liikuntaelinoireilussa. Suoravastaanotto käsittää yhden akuutti tapaamisen työntekijän kanssa.

Hinta: Suoravastaanoton vastaanotto hinta on Botnian Työterveyden hinnaston mukainen, 91 €.

Korvaus: KELA korvaa Vuoden 2020 alusta alkaen suoravastaanoton kustannuksia. Suoravastaanotto korvataan osana ehkäisevää työterveyshuoltoa (KL I) ja siihen liittyvää sairaanhoitoa (KL II)

Mikäli yrityksenne haluaa ottaa suoravastaanottopalvelun työntekijöilleen käyttöön, pyydämme Teitä ilmoittamaan siitä meille sähköpostitse info@botniary.fi ja omahoitajanne on teihin yhteydessä. Suoravastaanottopalvelu ei tule automaattisesti käyttöön ilman erillistä kirjausta toimintasuunnitelmaanne. Kun palvelu otetaan käyttöön, työnantaja tiedottaa työntekijöitään suoravastaanottopalvelujen käyttömahdollisuudesta.

Lisätietoa KELAn korvauksista:
https://www.kela.fi/-/kela-alkaa-korvata-tyofysioterapeuttien-suoravastaanottoja-1-1-2020-alkaen

Lisätietoa:

  • Riitta Huhtala
    Toimitusjohtaja
    riitta.huhtala@botniary.fi
  • Teija Hietala
    Vastaava Työfysioterapeutti
    teija.hietala@botniary.fi