Direktmottagning hos företagsfysioterapeuten påbörjas vid Botnia Företagshälsovård.

Vad: Det rör sig om en tilläggsservice, som arbetsgivaren bör avtala om med företagshälsovården och skriva in i sin verksamhetsplan för företagshälsovård.
Fysioterapeuten på direktmottagningen har fått fortbildning i att undersöka och ge anvisningar om smärtlindring och att underlätta rörligheten. Dessutom kan fysioterapeuten bevilja (1-5 dagars) sjukledighet vid behov. Kriterierna för sjukskrivningar bör också avtalas om i ovannämnda verksamhetsplan. Till servicen hör också rådgivning om receptfria läkemedel samt läkarkonsultationer, antingen på distans eller vid behov hänvisning till läkarens mottagning.

Målsättning:  Att förbättra tillgången till vård i rätt tid, påskynda vårdprocesserna och optimera arbetsfördelningen inom vårdteamet. Med verksamheten kan man hindra att symtomen blir långvariga och påskynda återgången till arbetet.

För vem: Vid symtom i stöd- och rörelseorganen kan arbetstagaren söka sig till fysioterapeutens mottagning i stället för läkarens. För den anställda omfattar direktmottagningen ett akut besök.

Pris: Priset för besök på direktmottagningen är enligt Botnia Företagshälsovårds prislista, 91 €.

Ersättning: Från början av år 2020 ersätter FPA kostnaderna för direktmottagningsbesök. Direktmottagningen ersätts inom ramen för den förebyggande företagshälsovården (ersättningsklass I) och därtill anknytande sjukvård (ersättningsklass II).

Ifall ert företag vill ta i bruk direktmottagningsservicen för era anställda ber vi er meddela oss om det per e-post via: info@botniary.fi så att er ansvariga företagshälsovårdare kan ta kontakt med er. Direktmottagningsförfarandet tas inte automatiskt i bruk utan särskilt tillägg i er verksamhetsplan. När direktmottagningsförfarandet tas i bruk skall arbetsgivaren informera sina anställda om servicen och möjligheten att utnyttja den.

Ytterligare information om FPA:s ersättning:
https://www.kela.fi/web/sv/-/fpa-borjar-ersatta-direktmottagningsbesok-hos-foretagsfysioterapeuter-fran-1-1-2020

Tilläggsuppgifter:

  • Riitta Huhtala
    Verkställande direktör
    riitta.huhtala @botniary.fi
  • Teija Hietala
    Ansvarig fysioterapeut
    teija.hietala@botniary.fi