Jakobstad 06-781 3500

fornamn.efternamn@botniary.fi
Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad

Öppettider:

mån–tors: 8–16, fre: 8–14

Karleby 06-781 3500

fornamn.efternamn@botniary.fi
Långbrogatan 1–3 D, 1 våningen, 67100 Karleby

Öppettider:

mån–tors: 8–16, fre: 8–14

Stängt fredag 22.9.2023

21 september 2023

 

Företagshälsovårdens enheter är stängda hela fredagen 22.9.2023 pga personalens strategidag.

Avvikande öppettider i sommar

20 juni 2023

På torsdag 22.6 finns vi på plats som vanligt till kl 16, men midsommarafton fredag 23.6 har vi stängt.

Vi har sommarstängt v. 29 och 30 (17.7-30.7) och öppnar igen
31.7. Trevlig sommar!

Photo by Vivian K on Unsplash

Botnia Företagshälsovård är stängt fredagen 23.6.2023.

20 april 2023

Botnia Företagshälsovård (Karleby, Jakobstad) är stängt fredagen 23.6.23.

Vi har öppet igen på måndag 26.6.2023.

Trevlig midsommar!

Provtagningen vid Botnia Företagshälsovård förnyas 3.4.2023.

27 mars 2023

Båda våra verksamhetspunkter (Karleby, Jakobstad) övergår till elektronisk tidsbokning och vid Karlebymottagningen öppnar vi dessutom egen provtagning. Våra företagshälsovårdskunder kan från och med april besöka båda verksamhetspunkterna för provtagning. Notera, att företagshälsovårdens provtagning endast avser laboratorieundersökningar med remiss från företagshälsovården. Undersökningar som kräver specialiserad medicinsk behandling görs inte hos oss.

Provtagningens verksamhetspunkt:
Botnia Företagshälsovårds verksamhetspunkt i Karleby, Långbrogatan 1-3 D, 1. våningen
(ingång från innergården).
Botnia Företagshälsovårds verksamhetspunkt i Jakobstad, Stationsvägen 1, 1. Våningen.

Provtagningens öppettider (web):
Karleby: Måndag och onsdag
Jakobstad: Måndag-Fredag

Tidsbokning och remiss till provtagning:
När du fått en remiss för provtagning av läkaren eller företagshälsovårdaren bokar du själv
in en tid via Botnia Företagshälsovårds hemsidor: www.botniary.fi → boka våra tider →
företagshälsovård. Logga in med personsignum samt ditt namn. Välj vårdenhet (Karleby
eller Jakobstad) samt specialitet (provtagning) för att se lediga tider.

Med gamla remisser kan man inte ta prover vid Botnia Företagshälsovård. Om du har en
gammal remiss (till Nordlab, Fimlab, Citotest), ta kontakt till hälsovårdarnas
telefonrådgivning på tel. 06-7813510, må-fre 8.00-11.30. Vi gör om din remiss till en
elektronisk remiss, som fungerar vid Botnias provtagning.

Välkommen till provtavning!

Botnia Företagshälsovård och Citotest Oy

Aktuellt om corona och sjukledigheter – ändring från och med 1.1.2023

29 december 2022

Från och med 1.1.2023 upphör den tillfälliga ändringen i sjukförsäkringslagen, och intyg för dagpenning vid smittsam sjukdom utfärdas inte längre på grund av coronainfektion. Från och med 1.1.2023 ansöks om eller betalas inte längre ut smittskyddsersättning ens med smittskyddsläkares intyg. Om en person insjuknar i corona följs samma procedur som vid normal sjukfrånvaro. Till coronavirustest söker man sig på rekommendation av sjukvårdsdistriktets yrkeskunniga. Vid företagshälsovården finns inga yrkeskunniga inom smittskydd, utan smittskyddsfrågor är respektive sjukvårdsdistrikts ansvarsområde. Från och med 1.1.2023 är det alltså inte längre möjligt att själv boka tid för coronatest via den offentliga vården.

Botnia Företagshälsovård övergår vid årsskiftet till ny praxis gällande sjukledigheter, där företagshälsovårdaren kan utfärda sjukintyg för 1-3 dygn vid infektionssjukdom och magsjuka istället för nuvarande 1-5 dygn. En bedömning av behovet av sjukledighet görs per telefon eller vid drop in morgonmottagningen kl. 8-10. Notera att vi betjänar med drop in morgonmottagning vid båda våra enheter, i Jakobstad och Karleby. Det är också möjligt att boka tid till sjukmottagningen i Jakobstad kl. 10-14.30 måndagar-torsdagar, och 10-12.30 fredagar. Till sjukmottagningen kan man komma med lindriga förkylningssymptom, men ifall man har kraftiga symptom (hög feber, kraftig hosta, covid-hemtest positivt) rekommenderar vi att man kontaktar vår telefonrådgivning.

Ifall sjukledigheten fortsätter längre än tre (3) dygn, tar läkare ställning till eventuell förlängning av sjukledigheten antingen genom distanskontakt/konsultation eller vid mottagningsbesök. Vid besvär i stöd- och rörelseorganen kan man också använda sig av företagsfysioterapeutens direktmottagning, ifall denna service ingår i ert avtal om företagshälsovård. Vid direktmottagningen kan fysioterapeuten vid akuta besvär utfärda sjukintyg för 1-3 dygn.

Vi ber att ni tar i beaktande ert företags praxis för egenanmälan och informerar er personal om den. Vi rekommenderar att ni övergår till att egenanmälan gäller för 1-3 dygn, ifall ni hittills haft en längre tidsperiod för egenanmälan. Ifall företaget inte har egenanmälan i bruk, rekommenderar vi att ni tar den i bruk för 1-3 dygn med förmans lov (vid flunssa, corona, magsjuka).

• Drop-in morgonmottagning kl. 8-10 (Jakobstad, Karleby)
• Företagshälsovårdarnas telefonrådgivning varje vardag kl. 8-11.30 tel. 06-781 3510 (bedömning av vårdbehov, rådgivning, instruktioner)
• Elektronisk tidsbokning (icke brådskande ärenden) till företagshälsovårdaren och företagsfysioterapeuten via www.botniary.fi  boka våra tider företagshälsovård

 

Hälsningar,
Ledande Företagsläkare Raimo Kerttula
Personalen vid Botnia Företagshälsovård

Avvikande öppettider i december

25 november 2022

Observera vänligen följande avvikelser i våra öppettider:

Måndag 5.12 stänger vi kl 14:00
Tisdag 6.12 stängt
Fredag 23.12  stängt
Mellandagarna har vi öppet som vanligt!

 

 

OBS fredag 30.9 stänger vi tidigare

28 september 2022

Vi stänger undantagsvis både mottagning och telefonrådgivning kl 11 på fredag 30.9.
Detta gäller både enheten i Karleby och i Jakobstad

Avvikande öppettider i vår och sommar

10 maj 2022

Uppgifterna gäller både enheten i Jakobstad och i Karleby
25.5 Stänger vi kl 14
26.5 Stängt, Kristi himmelsfärd
2.6 Stänger vi kl 11, Personaldag
23.6 Stänger vi kl 14
24.6 Stängt, Midsommarafton
Sommarstängning 18.-29.7

Sjukfrånvaro p.g.a. infektion

14 januari 2022

P.g.a infektioner vad gäller coronapandemin har efterfrågan på sjukintyg ökat kraftigt, vilket hände våren 2020. För att allt skall ske så smidigt som möjligt, kommer hälsovårdarna via telefonrådgivningen att kunna skriva sjukledighet 1–5 dagar för andningsinfektionsbesvär, ifall det inte anses finnas behov av läkarvård eller läkarkonsultation. Företagshälsovården skriver inte officiellt sjukintyg med anledning av karantän.

Vi rekommenderar även i den här situationen med infektioner att organisationen tar i bruk sjukskrivning eller förlängning av sjukledighet med förmannens lov minst 5 dygn.

Smittspårning av coronaexponerade har i en del sjukvårdsdistrikt upphört p.g.a. för lite resurser. Botnia företagshälsovård följer sjukvårdsdistriktets regler och linjer. Viktig länk nedan:

Det här tillvägagångssättet för sjukanmälan är i kraft tillsvidare. Vi Informerar då undantagsarrangemanget upphör.

Coronavaccinationer vid företagshälsovård, Pietarsaaren yksikkö

Botnia företagshälsovård börjar med coronavaccinationer i månadsskiftet januari – februari till de företagskunder som har meddelat intresse att vaccinera sin anställda vid Botnia företagshälsovård.

Vi informerar vecka 3 mera om det praktiska så som tidsbokning o.s.v.

Coronavaccin vid Botnia Företagshälsovård, Jakobstadsenheten

7 januari 2022

Botnia Företagshälsovård Jakobstad erbjuder möjlighet till coronavaccinering för arbetstagare i Botnia Företagshälsovårds kundföretag från och med slutet av januari 2022 vid vår mottagning i Jakobstad. De vaccin som ges via företagshälsovården är till stöd för den kommunala sjukvården, men ersätter den inte. Alla har fortfarande möjlighet att besöka de kommunala hälsovårdsstationerna för att få vaccineringsskydd. Botnia Företagshälsovård vaccinerar inte privatkunder eller kunder som betalar själva.

FPA ersätter arbetsgivaren för kostnader för vaccinering i företagshälsovårdens ersättningsklass I, när vaccinet ges av företagshälsovårdare. Vaccinet och vaccineringsmaterialet är kostnadsfritt, men besöket hos företagshälsovårdaren faktureras till företaget, och detta besök berättigar till FPA-ersättning, som tidigare nämnt. Besöksavgiften utan FPA-ersättning är 25,50 €.

I detta skede kartlägger vi vilka av våra kundföretag som vill erbjuda coronavaccin åt sina arbetstagare. Ifall ert företag vill lägga till coronavaccin till företagets företagshälsovårdstjänster, meddela oss per e-post senast 7.1.2022 kl. 16.00 till adressen info(at)botniary.fi.

Vi sänder mera information gällande när vaccineringen börjar samt hur man bokar tid till de företag som vill ha coronavaccin i början av januari. Vi kommer att ordna coronavaccineringseftermiddagar vid tidpunkter som meddelas senare.

Möjlighet att ta i bruk extranet-tjänsten

7 januari 2022

Extranet-tjänsten är en tilläggsprodukt till patientdatasystemet DynamicHealth. Företagshälsovårdens Extranet kräver JavaScript-stöd för browsern för att fungera. Extranet gör det möjligt för kundföretagen att se aktuell rapportering gällande bland annat företagets och företagshälsovårdens grunduppgifter, avtal, kostnadsrapporter, FPA-ersättningar, sjukledigheter, arbetstagaruppgifter osv. Arbetsgivaren kan själv behändigt uppdatera nya och avslutade arbetsförhållanden i Extranet. Informationen uppdateras direkt i patientdatasystemet och vidarebefordras därifrån till företagshälsovården. Via Extranet kan företagshälsovården informera om aktuella saker. A-intyg kan också förmedlas direkt till Företagshälsovårdens Extranet-nättjänst.

Företaget avgör själv vem som har åtkomst till Extranet och kan hantera informationen. Extranet är företagets verktyg. Företagshälsovårdaren arbetar inte inom Extranet-miljön, utan all information och alla rapporter skapas direkt utifrån patientdatasystemet och däri gjorda anteckningar. Vid Botnia Företagshälsovård är Anne Mastola administratör för Extranet, till henne anmäls vem inom företaget som ska ha åtkomst och hon skapar lösenord. Hon ger också vid behov instruktioner för hur Extranet används exempelvis via Teams. Anne är företagshälsovårdens sekreterare och svarar i telefon via växelns telefonnummer 06-781 3500.

Tilläggsinformation
Anne Mastola
Företagshälsovårdens sekreterare
Tel. 06-781 3500
anne.mastola@botniary.fi

Avvikande öppettider: 23–26.12 stängt

26 augusti 2021

Botnia Företagshälsovård är under jul och nyårshelgen öppet enligt följande:

23-24.12 STÄNGt

Veckan 52 öppet som normalt

5.1.2022 kl 8-14

6.1 STÄNGT

Vi tackar för det gångna året och önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Avvikande öppettider sommaren 2021

22 juni 2021

Jakobstad:

 • 5.-16.7.2021:

Öppet måndag-torsdag kl. 8.00–15.00 och fredag kl.  8–14.00

Hälsovårdarnas telefonrådgivning 8.00-11.30, morgonmottagning utan tidsbokning kl. 8.00–10.00 och med tidsbokning kl. 10-14.30.

 • 19.-30.7.2021:

Jakobstadsenheten är stängd.

Om du behöver hälsovårdstjänster under tiden vi har stängt, kan du vara i kontakt med den kommunala hälsovården.

 

Karleby:

 • 1.6- 2.7.2021:

Öppet måndag och torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag och onsdag kl. 8.00-19.00 och fredag kl. 8.00-14.00.

 • Hälsovårdarnas telefonrådgivning 8.00-11.30 och morgonmottagning utan tidsbokning kl. 8.00–10.00
 • 5.7–16.7.2021:

Öppet måndag, torsdag och fredag kl. 8.00-12.00, tisdag och onsdag kl. klo 8.00-19:00.

Hälsovårdarnas telefonrådgivning 8.00-11.30 och morgonmottagning utan tidsbokning kl. 8.00–10.00

19.7.-30.7.2021:

Karlebyenheten är stängd.

Om du behöver hälsovårdstjänster under tiden vi har stängt, kan du vara i kontakt med den kommunala hälsovården.

Båda enheterna återgår till normala öppettider från och med måndag 2.8.2021.

Hälsovårdarnas telefonrådgivning har telefonnummer 06-781 3510.

Botnia Företagshälsovård deltar inte i coronavaccineringen – läs mer!

5 maj 2021

Botnia Företagshälsovård deltar inte i coronavaccineringen. Sjukvårdsdistrikten på vårt område (SOITE och VSVD) vaccinerar effektivt, och personens hemort, ålder, riskgruppstillhörighet och sjukvårdsdistrikt är alla faktorer som inverkar på vaccineringstidtabellen. I skrivande stund vaccineras i Jakobstad redan över 50-åringar samt personer som hör till riskgrupp, och på Soites område över 55-åringar samt personer som hör till riskgrupp. Vi råder arbetstagare vid våra kundföretag att följa den kommunala hälsovårdens riktlinjer för coronavaccin och tidsbokning.

Vaccineringen på Soites område kan du följa via denna adress: https://korona.soite.fi/sv/tidsbokningen-till-coronavaccinationer-oppnas-igen-tis-4-5-2021-kl-12/

Vaccineringen på Jakobstads område kan du följa via denna adress: https://www.sochv.jakobstad.fi/coronavirus/vaccin/

Observera i den offentliga debatten, att vaccin som erbjuds via företagshälsovårdsaktörer inte kan avvika från den allmänna vaccinationsordningen och företagsspecifika vaccineringar kan inte heller ordnas via företagshälsovården. Alla finländare kommer att bli erbjudna coronavaccin och på vissa orter fungerar företagshälsovården som hjälp för sjukvårdsdistrikten.

Med vänliga hälsningar,

Botnia Företagshälsovård

OBS! Fredagen 23.4 stänger telefonrådgivningen kl 11

21 april 2021

Fredagen 23.4 stänger telefonrådgivningen undantagsvis redan kl 11, på grund av personalens skolningstillfälle.

Övriga vardagar betjänar vi som vanligt 8-11:30 på 06-7813510

Direktmottagning hos företagsfysioterapeuten påbörjas vid Botnia Företagshälsovård

19 februari 2021

Direktmottagning hos företagsfysioterapeuten påbörjas vid Botnia Företagshälsovård.

Vad: Det rör sig om en tilläggsservice, som arbetsgivaren bör avtala om med företagshälsovården och skriva in i sin verksamhetsplan för företagshälsovård.
Fysioterapeuten på direktmottagningen har fått fortbildning i att undersöka och ge anvisningar om smärtlindring och att underlätta rörligheten. Dessutom kan fysioterapeuten bevilja (1-5 dagars) sjukledighet vid behov. Kriterierna för sjukskrivningar bör också avtalas om i ovannämnda verksamhetsplan. Till servicen hör också rådgivning om receptfria läkemedel samt läkarkonsultationer, antingen på distans eller vid behov hänvisning till läkarens mottagning.

Målsättning:  Att förbättra tillgången till vård i rätt tid, påskynda vårdprocesserna och optimera arbetsfördelningen inom vårdteamet. Med verksamheten kan man hindra att symtomen blir långvariga och påskynda återgången till arbetet.

För vem: Vid symtom i stöd- och rörelseorganen kan arbetstagaren söka sig till fysioterapeutens mottagning i stället för läkarens. För den anställda omfattar direktmottagningen ett akut besök.

Pris: Priset för besök på direktmottagningen är enligt Botnia Företagshälsovårds prislista, 91 €.

Ersättning: Från början av år 2020 ersätter FPA kostnaderna för direktmottagningsbesök. Direktmottagningen ersätts inom ramen för den förebyggande företagshälsovården (ersättningsklass I) och därtill anknytande sjukvård (ersättningsklass II).

Ifall ert företag vill ta i bruk direktmottagningsservicen för era anställda ber vi er meddela oss om det per e-post via: info@botniary.fi så att er ansvariga företagshälsovårdare kan ta kontakt med er. Direktmottagningsförfarandet tas inte automatiskt i bruk utan särskilt tillägg i er verksamhetsplan. När direktmottagningsförfarandet tas i bruk skall arbetsgivaren informera sina anställda om servicen och möjligheten att utnyttja den.

Ytterligare information om FPA:s ersättning:
https://www.kela.fi/web/sv/-/fpa-borjar-ersatta-direktmottagningsbesok-hos-foretagsfysioterapeuter-fran-1-1-2020

Tilläggsuppgifter:

 • Riitta Huhtala
  Verkställande direktör
  riitta.huhtala @botniary.fi
 • Teija Hietala
  Ansvarig fysioterapeut
  teija.hietala@botniary.fi

Avvikande öppettider kring trettondagen

5 januari 2021

Kontakta oss - Botnia företagshälsovård

Inför trettondagen stänger vi kl 14:00 tisdagen den 5.1

Trettondagen 6.1 har vi helt stängt

To 7.1 öppet 8-16

Fre 8.1 öppet  8-14

 

Trevlig helg!

Ändring i sjukmottagningstider i Jakobstad

25 november 2020

Företagshälsovårdarnas sjukvårdsmottagning ändrar mottagningstider i Jakobstad från och med 01.12.2020.

Ändringen gäller endast fredagens sjukvårdsmottagning!

 

• Från och med 01.12.2020 betjänar företagshälsovårdarnas sjukvårdsmottagning i Jakobstad

MÅ-TO utan tidsbeställning kl. 8-10 och med tidsbeställning kl. 10-14.30.

FRE endast kl 8-10, utan tidsbeställning

 

I Karleby betjänar sjukvårdsmottagningen som normalt

MÅ-FRE utan tidsbeställning kl. 8-10.

 

Telefonrådgivningen betjänar som normalt vardagar kl. 8-11.30 på nummer 06-7813510

Via telefonrådgivningen ger hälsovårdarna råd och instruktioner, och bedömer ditt vårdbehov vid sjukdom.

Notera att växeln betjänar endast i tidsbokningsärenden, och på växelns telefonnummer svarar företagshälsovårdens sekreterare.

Botnia är en doftfri arbetsplats

23 oktober 2020

Upp till 40 % av befolkningen lider av irritationssymptom och andningssvårigheter pga dofter i omgiviningen.

Parfymer, tobaksrök, mögel och printbläck är exempel på sådana dofter som kan ge upphov till problem.

Därför har Botina företagshälsovård gått in för att hålla våra mottagningar doftfria, både med tanke på personalen och på våra kunder.

 

Vi ber dig därför vara doftfri då du besöker oss, ex undvika parfymer och parfymerade tvättmedel, tobaksrök osv.

Du kan läsa mera om ämnet på Andningsförbundets hemsida

och på Duodecim Terveyskirjasto

 

 

 

 

 

Uppdaterad info till våra kunder 14.10

24 september 2020

Uppdaterad 14.10 2020 kl 9:30
(in English below)

 

Bästa kunder,

 

När du kommer till oss, vänligen

 • Desinficera dina händer
 • Håll säkerhetsavstånd till andra människor
 • Använd ansiktsskydd, som du vid behov får av oss.

 

Vi använder tillsvidare ansiktsskydd och meddelar när mask inte längre behöver användas.

 

Företagshälsovårdarnas sjukmottagning betjänar som normalt vid båda våra enheter och hälsovårdarnas telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 8-11.30 på det bekanta numret 06-7813510. Vi önskar att du tar kontakt per telefon ifall du har förkylningssymptom.

 

 

________________________________________

 

Dear Customers,

 

When you come to visit us, please

 • Disinfect your hands
 • Keep the safety distance to other people
 • Use a face mask, if needed you get one from us.

 

We will use face masks from now on, and we will let you know when they are no longer needed.

The nurses appointments and drop in operate normally in both our units and the nurses phone service is open weedays 8-11.30 on their usual number, 06-7813510. We ask you to please contact us by phone if you have the flu or flulike symptoms.

 

 

VIKTIG INFO! Botinas verksamhet tillfälligt förminskad

22 september 2020

 

VIKTIG INFO

Botinas verksamhet tillfälligt förminskad

 

Botnia måste tillfälligt förminska sin verksamhet pga exponering av Coronavirus. Våra enheter tar nu endast emot patienter med tidsbokning och vi kontaktar de patienter vars tidsbokning behöver flyttas.  I patientärenden kan vi kontaktas vardagar kl  8-11:30 via telefonrådgivningen 06-7813510. I Karleby finns det möjlighet att besöka sjukmottagningen på onsdag 23.9 och torsdag 24.9. I akuta fall rekommenderar vi att man via telefon kontaktar sin egna hälsovårdscentral eller jouren. Hälsovårdsmyndigheterna är i kontakt med de som eventuellt är berörda. Vi uppdaterar läget.

Förhindra Coronaepidemin på arbetsplatsen

3 september 2020

 

Arbetshälsoinstitutets instruktioner till arbetsplatserna för att förhindra Corona epidemin

Du hittar instruktionerna via den här länken.

Tag kontakt med oss om något förblir oklart!

Ny info ang flunssa patienter och COVID-19 direktiv

11 maj 2020

 

Patienter med förkylningssymptom sköts i huvudsak på distans!

Kontakta ALLTID telefonrådgivningen om du är förkyld eller har misstanke om Coronavirus.

Du når oss på 06-7813510, 8-11:30

 

 

 

Corona COVID-19 direktiv

Fortsättningsvis är det viktigt att sköta om handhygienen samt hosta enligt hygienanavisningar.

Coronavirusets vanligaste symtom är; sjuk hals, feber och andnöd. Huvudvärk, muskelvärk och feber är också möjliga symtom.

Ifall du har varit i när kontakt med en person som har konstaterad Coronavirusinfektion

eller om du har symtom efter hemkomst från Coronavirus drabbade områden, ta kontakt

 • JAKOBSTAD           Malmska Sjukhus, Tel: 06 7861333
 • KARLEBY               SOITE Karleby Centralsjukhus, Tel: 06 828 74 99

 

Om du har förkylningssymtom eller misstanke om influensa:

 1. TAG KONTAKT VIA TELEFON 06-7813510, för vidare instruktioner. Måndag- fredag klo 8-11:30.
 2. Via telefonrådgivningen får du av vår företagshälsovårdare vidare instruktioner om du ska komma till vår mottagning eller vidta andra åtgärder.

 

Aktuell information om Coronaviruset hittar du på THL: s hemsidor. THL följer med helhetssituationen gällande Coronaviruset i Finland.

 

Tack för gott samarbete!
Botnia Företagshälsovård personal

Botnia Företagshälsovård infomerar våra kunder; Coronavirus 17.3.2020

25 februari 2020

På grund avvikande situation, direktiv fr.o.m.16.3.

Gränsdragningen mellan vanlig förkylning och Coronavirusinfektion försvåras på grund av det ökade antalet konstaterade fall.

Fortsättningsvis är det viktigt att sköta om handhygienen samt hosta enligt hygienanavisningar.

Coronavirusets vanligaste symtom är; sjuk hals, feber och andnöd. Huvudvärk, muskelvärk och feber är också möjliga symtom.  Ifall du har varit i när kontakt med en person som har konstaterad Coronavirusinfektion eller om du har symtom efter hemkomst från Coronavirus drabbade områden, ta kontakt

 • JAKOBSTAD           Malmska Sjukhus, Tel: 06 7861333
 • KARLEBY               SOITE Karleby Centralsjukhus, Tel: 06 828 74 99

Inom Företagshälsovården görs inga Coronavirus-undersökningar. Coronavirusprov och undersökningar görs inom den offentliga hälsovården.

Vi rekommenderar användning av egen anmälan. Vi rekommenderar att då arbetstagaren har luftvägsinfektionssymtom, kan hen med förmannens lov vara borta från arbetet åtminstone 5 dagar. Ta alltså kontakt med din förman.

Till företagshälsovårdens mottagningspunkter kommer människor med grundsjukdomar, som därför har större risk att insjukna i en allvarlig infektion. Därför är det viktigt att minimera kontakten människor emellan, om möjligt.

Om du har förkylningssymtom eller vid misstänkt influens:

 1. TAG KONTAKT / TELEFON 06-7813510, för vidare instruktioner. Mondag-torsdag klo 8-15 och fredag klo 8-12.
 2. Kom inte till läkar-, eller sjukmottagning!

På grund av situationen har företagshälsovårdaren rätt att skriva sjukledighet upptill 5 dagar, med lov av ledande företagsläkare. (13.3.2020 Raimo Kerttula, Ledande företagsläkare).

Aktuell information om Coronaviruset hittar du på THL: s hemsidor. THL följer med helhetssituationen gällande Coronaviruset i Finland.

Vi har nytt namn! / Jakobstads Arbetshälsovård heter fr o m 1.9.2019 Botnia Företagshälsovård

20 september 2019

Öppet alla vardagar kl. 8.00-16.00

3 april 2019

Arkiv