Upp till 40 % av befolkningen lider av irritationssymptom och andningssvårigheter pga dofter i omgiviningen.

Parfymer, tobaksrök, mögel och printbläck är exempel på sådana dofter som kan ge upphov till problem.

Därför har Botina företagshälsovård gått in för att hålla våra mottagningar doftfria, både med tanke på personalen och på våra kunder.

 

Vi ber dig därför vara doftfri då du besöker oss, ex undvika parfymer och parfymerade tvättmedel, tobaksrök osv.

Du kan läsa mera om ämnet på Andningsförbundets hemsida

och på Duodecim Terveyskirjasto