Pietarsaari 06-7813510

etunimi.sukunimi@botniary.fi
Asematie 1, 68600 Pietarsaari

Aukioloajat :

ma-to: 8-16, pe 8-14

Kokkola 06-7813510

etunimi.sukunimi@botniary.fi
Pitkänsillankatu 1-3 D (1 krs.), 67100 Kokkola

Aukioloajat:

ma-to: 8-16 pe: 8-14

Turvallinen työhönpaluu COVID-19 epidemian aikana ja sen jälkeen

17 kesäkuun 2020

Työterveyslaitos

Julkaistu 11.5.2020.
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.
Päivitetty 28.5.2020

Jotta töihin paluu sujuisi mahdollisimman turvallisesti, rajoitetaan COVID-19-tartuntataudille altistumista turvallisia työkäytäntöjä soveltamalla.  Työnantajan tulee tehdä tai päivittää laatimansa riskien arviointi ja täydentää työpaikan ohjeita ja menettelytapoja erityisesti COVID-19 tartuntataudille altistuminen huomioiden. 

Tämä tarkoittaa, että työnantajan pitää

 • selvittää työssä esiintyvät haitta- ja vaaratekijät ja arvioida niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Tämän riskienarvioinnin tulee koskea kaikkia työntekijöitä, kaikissa työpisteissä.
 • ryhtyä toimenpiteisiin vaarojen torjumiseksi.
 • tiedottaa työntekijöille turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista.
 • seurata toimenpiteiden toteuttamista ja olosuhteiden muuttumista.

Periaatteena on ensisijaisesti poistaa havaitut riskit. Jos se ei ole mahdollista, pyritään minimoimaan työntekijöiden altistuminen ja luodaan sille varautumiskäytännöt.

Yhteistyössä henkilöstön, työsuojelun ja
työterveyshuollon kanssa

COVID-19-tartuntatautiriskin arvioimiseksi kannattaa kuulla työntekijöitä, työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä tehtävistä muutoksista. Lisäksi kannattaa pyytää oma työterveyshuolto arvioimaan riskien terveydellinen merkitys. Viranomaisten ja muiden asiantuntijatahojen ohjeista löytyy esimerkkejä erilaisten kysymysten ratkaisemiseen. 

Riskienarviointi ja toimintasuunnitelma

Huomioikaa riskienarvioinnissa ainakin seuraavat asiat

 • Toimintatapa työhön paluussa ja toiminnan uudelleen käynnistämisessä 
 • Fyysisten kontaktien minimoimisen keinot (asiakkaat, työkaverit), suojautumistarve ja käytettävät välineet
 • Hygienia ja yleinen puhtaus, myös työ- ja asiakastilat sekä yhteisesti käytettävät työvälineet
 • Työaikojen ja työvuorojen järjestäminen, työryhmien koko
 • Resurssien riittävyys, sijais- ja varamieskäytännöt
 • Kokouskäytännöt
 • Taukojen ja ruokailun järjestäminen
 • Työpaikalla vierailevat ulkopuoliset tahot (välttämättömät esim. tavarantoimittajat sekä muut tahot): liikkumisalue, kulunvalvonta ja kulkuluvat, hygienia
 • Henkinen hyvinvointi ja psykososiaaliset riskit
 • Työhönpaluu covid-19 sairauden jälkeen
 • Matkustaminen

Kun olette päivittäneet riskienarvioinnin, laatikaa sen perusteella toimintasuunnitelma, jossa kuvaatte miten työpaikan olosuhteet  järjestetään niin, että riski COVID-19-tartuntataudille altistumiseen on minimoitu

 • Luokaa ohjeet töihin palaamisesta ja siihen liittyvistä mahdollisista rajoituksista
 • Varmistakaa, että päivitetyt toimintaohjeet ovat kaikkien tiedossa, myös työpaikalla työskentelevien ja vierailevien toisen työnantajan työntekijöiden tiedossa.
 • Varmistakaa, että muuttuneisiin toimintatapoihin liittyy asianmukainen koulutus, perehdyttäminen ja työnopastus.
 • Ylläpitäkää aktiivista ja vuorovaikutteista viestintää työpaikallanne COVID –19-tartuntataudin riskiin liittyen.
 • Tiedottakaa työntekijöille työterveyshuollon tarjoamista palveluista.

Tutustu myös muihin ohjeisiin

EU:n työterveys- ja –turvallisuusviraston ohjeet

Siivous ja hygienia

Henkilökohtainen suojautuminen

Poissaolot ja sairastuminen

Henkinen hyvinvointi

Etätyön johtaminen

Lähde: https://hyvatyo.ttl.fi/ohje-tyopaikoille-tyohon-paluun-tueksi

Kesän aukioloajat

8 toukokuun 2020

Hyvät työterveyshuoltomme asiakkaat!

Tämä asiakastiedote koskee aukioloaikoja ja kesän palvelujamme. Pyydämme Teitä informoimaan henkilökuntaanne seuraavista aikatauluista.

Kesän palvelut ja aukiolot 1.6.2020-31.8.2020, Pietarsaari ja Kokkola:

Aukiolot:

• Maanantaista torstaihin klo 8–15 ja perjantaisin klo 8–14.

Työterveyshoitajan vastaanotto:

• Työterveyshoitajan akuuttivastaanotolle voi tulla ma-pe klo 8–10 välisenä aikana ilman ajanvarausta. Muina aikoina puhelimen kautta tehdyllä ajanvarauksella, puhelinnumero 06-7813510.

Lääkäreiden vastaanotto:

• Lääkäripalvelut ovat saatavilla koko kesän, pois lukien heinäkuu, jolloin Kokkolan yksikössä ei ole lääkäriä. Heinäkuussa Pietarsaaren lääkärit palvelevat myös Kokkolan asiakkaita.

Laboratorio:

• Laboratoriopalvelut ovat käytettävissä koko kesän asiakkaillemme.

Lisäksi Huom! Perjantain aukiolot 22.5.2020 alkaen:
• Botnian työterveyden molemmat yksiköt (Kokkola, Pietarsaari) sulkevat ovensa klo 14 perjantaisin 22.5.2020 alkaen. Tämä on uusi muutos koskien Pietarsaaren yksikköä.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä!
Botnia Työterveys henkilökunta

Korona COVID-19

28 helmikuun 2020

 • Mikäli epäilet, että olet saanut koronavirustartunnan, ole puhelimitse yhteydessä omaan terveyskeskukseen. Sairaalaan tai terveyskeskukseen ei saa mennä ilmoittamatta !

 

 • Ehkäise tartunta hyvällä käsihygienialla. Yski ja aivasta aina kertakäyttöiseen nenäliinaan ja heitä se heti roskiin. Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla.

 

Hyvä Työterveysasiakas

31 joulukuun 2018

Pietarsaaren Työterveyden ja Keskipohjanmaan Työterveyden yhdistyminen

Pietarsaaren Työterveyden järjestämässä syyskokouksessa 12.11. hallitus sai vastuun jatkaa Pietarsaaren Työterveyden ja Keskipohjanmaan Työterveyden yhdistymisen suunnittelua. Suunnitelmien mukaan 1.9.2019 alkaen olemme yksi ja sama organisaatio. Yhdistyminen tarkoittaa, että yrityksenne työntekijöillä on mahdollista saada sairaanhoitoa sekä Pietarsaaressa että Kokkolassa. Päävastuu ja terveystarkastukset toteutetaan edelleen yrityksen kotipaikkakunnalla. Lisätietoa yhdistymisestä jaetaan työn edetessä.

Työntekijöiden tietojen päivittäminen

Sujuvan asiakaspalvelun, laskutuksen ja KELA-korvauksen oikeellisuuden takia on tärkeää, että yrityksenne työntekijätiedot ovat oikein ja ajan tasalla potilastietojärjestelmässämme. Vuoden 2019 perusmaksu perustuu myös ilmoitettuun työntekijämäärään. Mikäli työntekijätiedoissanne ei ole kuluneen vuoden aikana tapahtunut muutoksia, ette tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin. Jos muutoksia on tehty, ilmoitathan ne yrityksenne työterveyshoitajalle.

Puhelinjärjestelmämme uudistuu

Puhelinjärjestelmämme uudistuu tammikuun alussa. Uusi puhelinjärjestelmä parantaa puhelujen käsittelyn joustavuutta organisaatiossamme. Puhelinjärjestelmän vaihtaminen ei tulisi aiheuttaa katkoa puhelujen käsittelyssä, mutta pyydämme Teiltä kärsivällisyyttä, mikäli kaikki ei toimi 100% tammikuun kahden ensimmäisen viikon aikana.

Lääkäriaikoja yhteistyössä Kokkolan Lääkäriaseman kanssa

Syksyn aikana lääkäreille on ajoittain ollut pitkiä odotusaikoja. Lääkäriin pääsyn nopeuttamiseksi sairaudenhoitotapauksissa (yrityksille, joilla on sairaanhoitosopimus, Lk 2) tarjoamme 17.12 alkaen lääkäripalveluja yhteistyössä Kokkolan Lääkärikeskuksen kanssa. Yrityksenne työterveyshoitaja varaa ajan. Yleislääkäreiden vastaanottohinnat ovat 50 – 100€ + poliklinikkamaksu 18,90€. Käynnistä laskutetaan Pietarsaaren Työterveyttä, joka laskuttaa yritystänne palvelusta muun työterveyshuoltokustannusten kanssa. Ota yhteyttä, mikäli yrityksesi ei halua käyttää tätä vaihtoehtoa.

Seminaari 7.1.2019

Pietarsaaren Työterveyden järjestämä seminaari pidetään 7.1 klo 8.30-11.30 Optiman auditoriossa. Katso mielenkiintoinen ohjelma liitteenä olevasta kutsusta. Ilmoittautuminen 3.1.2019 mennessä osoitteeseen marika.lassfolk@pttry.fi.

 

Joulun ja uudenvuoden aukioloajat

Palvelemme joka arkipäivä klo 8-16 paitsi:

 • 24-26.12. suljettu
 • 1.1.2019 suljettu


Samalla haluamme kiittää hyvästä yhteistyöstä 2018 ja toivottaa Teille rauhallista Joulun viettoa!


Pietarsaaren Työterveys