VIKTIG INFO

Botinas verksamhet tillfälligt förminskad

 

Botnia måste tillfälligt förminska sin verksamhet pga exponering av Coronavirus. Våra enheter tar nu endast emot patienter med tidsbokning och vi kontaktar de patienter vars tidsbokning behöver flyttas.  I patientärenden kan vi kontaktas vardagar kl  8-11:30 via telefonrådgivningen 06-7813510. I Karleby finns det möjlighet att besöka sjukmottagningen på onsdag 23.9 och torsdag 24.9. I akuta fall rekommenderar vi att man via telefon kontaktar sin egna hälsovårdscentral eller jouren. Hälsovårdsmyndigheterna är i kontakt med de som eventuellt är berörda. Vi uppdaterar läget.