Uppdaterad 14.10 2020 kl 9:30
(in English below)

 

Bästa kunder,

 

När du kommer till oss, vänligen

  • Desinficera dina händer
  • Håll säkerhetsavstånd till andra människor
  • Använd ansiktsskydd, som du vid behov får av oss.

 

Vi använder tillsvidare ansiktsskydd och meddelar när mask inte längre behöver användas.

 

Företagshälsovårdarnas sjukmottagning betjänar som normalt vid båda våra enheter och hälsovårdarnas telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 8-11.30 på det bekanta numret 06-7813510. Vi önskar att du tar kontakt per telefon ifall du har förkylningssymptom.

 

 

________________________________________

 

Dear Customers,

 

When you come to visit us, please

  • Disinfect your hands
  • Keep the safety distance to other people
  • Use a face mask, if needed you get one from us.

 

We will use face masks from now on, and we will let you know when they are no longer needed.

The nurses appointments and drop in operate normally in both our units and the nurses phone service is open weedays 8-11.30 on their usual number, 06-7813510. We ask you to please contact us by phone if you have the flu or flulike symptoms.