På grund avvikande situation, direktiv fr.o.m.16.3.

Gränsdragningen mellan vanlig förkylning och Coronavirusinfektion försvåras på grund av det ökade antalet konstaterade fall.

Fortsättningsvis är det viktigt att sköta om handhygienen samt hosta enligt hygienanavisningar.

Coronavirusets vanligaste symtom är; sjuk hals, feber och andnöd. Huvudvärk, muskelvärk och feber är också möjliga symtom.  Ifall du har varit i när kontakt med en person som har konstaterad Coronavirusinfektion eller om du har symtom efter hemkomst från Coronavirus drabbade områden, ta kontakt

  • JAKOBSTAD           Malmska Sjukhus, Tel: 06 7861333
  • KARLEBY               SOITE Karleby Centralsjukhus, Tel: 06 828 74 99

Inom Företagshälsovården görs inga Coronavirus-undersökningar. Coronavirusprov och undersökningar görs inom den offentliga hälsovården.

Vi rekommenderar användning av egen anmälan. Vi rekommenderar att då arbetstagaren har luftvägsinfektionssymtom, kan hen med förmannens lov vara borta från arbetet åtminstone 5 dagar. Ta alltså kontakt med din förman.

Till företagshälsovårdens mottagningspunkter kommer människor med grundsjukdomar, som därför har större risk att insjukna i en allvarlig infektion. Därför är det viktigt att minimera kontakten människor emellan, om möjligt.

Om du har förkylningssymtom eller vid misstänkt influens:

  1. TAG KONTAKT / TELEFON 06-7813510, för vidare instruktioner. Mondag-torsdag klo 8-15 och fredag klo 8-12.
  2. Kom inte till läkar-, eller sjukmottagning!

På grund av situationen har företagshälsovårdaren rätt att skriva sjukledighet upptill 5 dagar, med lov av ledande företagsläkare. (13.3.2020 Raimo Kerttula, Ledande företagsläkare).

Aktuell information om Coronaviruset hittar du på THL: s hemsidor. THL följer med helhetssituationen gällande Coronaviruset i Finland.