Sommarens företagshälsovårdstjänster och öppethållningstider 1.6.2020-31.8.2020, i Jakobstad och Karleby:

Öppet:
• Från måndagar till torsdagar kl. 8–15 och fredagar kl. 8–14.

Företagshälsovårdarens mottagning:
• Utan tidsbeställning kan man komma till företagshälsovårdarens akutmottagning må–fr mellan klockan 8 och 10. Under övriga tider via tidsbeställning per telefon, nummer 06–7813510.

Läkarnas mottagning:
• Läkartjänster finns till förfogande under hela sommaren, förutom juli månad, då ingen läkare finns vid Karleby enheten. Under juli betjänar läkarna i Jakobstad också klienter från Karleby.

Laboratoriet:
• Laboratoriet betjänar våra kunder hela sommaren.

Observera dessutom! Öppethållningstider på fredagar fr.o.m. 22.5.2020:
• Botnia företagshälsovårds båda enheter (Karleby, Jakobstad) stänger på fredagarna kl. 14 från och med den 22.5.2020. Den här förändringen är ny för Jakobstads enheten.

 

Corona COVID-19 direktiv

På grund avvikande situation, direktiv fr.o.m.16.3.

Gränsdragningen mellan vanlig förkylning och Coronavirusinfektion försvåras på grund av det ökade antalet konstaterade fall.

Fortsättningsvis är det viktigt att sköta om handhygienen samt hosta enligt hygienanavisningar.

Coronavirusets vanligaste symtom är; sjuk hals, feber och andnöd. Huvudvärk, muskelvärk och feber är också möjliga symtom.  Ifall du har varit i när kontakt med en person som har konstaterad Coronavirusinfektion eller om du har symtom efter hemkomst från Coronavirus drabbade områden, ta kontakt

  • JAKOBSTAD           Malmska Sjukhus, Tel: 06 7861333
  • KARLEBY               SOITE Karleby Centralsjukhus, Tel: 06 828 74 99

Inom Företagshälsovården görs inga Coronavirus-undersökningar. Coronavirusprov och undersökningar görs inom den offentliga hälsovården.

Vi rekommenderar användning av egen anmälan. Vi rekommenderar att då arbetstagaren har luftvägsinfektionssymtom, kan hen med förmannens lov vara borta från arbetet åtminstone 5 dagar. Ta alltså kontakt med din förman.

Till företagshälsovårdens mottagningspunkter kommer människor med grundsjukdomar, som därför har större risk att insjukna i en allvarlig infektion. Därför är det viktigt att minimera kontakten människor emellan, om möjligt.

Om du har förkylningssymtom eller vid misstänkt influens:

  1. TAG KONTAKT / TELEFON 06-7813510, för vidare instruktioner. Mondag-torsdag klo 8-15 och fredag klo 8-12.
  2. Kom inte till läkar-, eller sjukmottagning!

På grund av situationen har företagshälsovårdaren rätt att skriva sjukledighet upptill 5 dagar, med lov av ledande företagsläkare. (13.3.2020 Raimo Kerttula, Ledande företagsläkare).

Aktuell information om Coronaviruset hittar du på THL: s hemsidor. THL följer med helhetssituationen gällande Coronaviruset i Finland.

 

Tack för gott samarbete!
Botnia Företagshälsovård personal