Det naturliga valet på den gemensamma vägen till det bästa arbetsvälmåendet.

Främjare av livskraft och arbetsvälmående.

Trevlig sommar – avvikande öppettider i juni-juli!

Läs mer

Jakobstad och Karleby

Öppet: mån–tors kl. 8–16, fre kl. 8–14

Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad // Långbrogatan 1–3 D, 1 våningen, 67100 Karleby
fornamn.efternamn@botniary.fi

Företagshälsovårdens
mottagning:

Drop-in utan tidsbokning vardagar kl. 8–10.

Du behöver INTE ringa före.
I Jakobstad även med tidsbokning mån–tors kl. 10–14.30.

Företagshälsovårdens
telefonrådgivning:

06-781 3510, mån–fre kl. 8–11.30

När du ringer telefonrådgivningen ger hälsovårdarna dig råd och instruktioner, och bedömer ditt vårdbehov om du är sjuk.

Växel:

06-781 3500, kl. 8–16 (fre kl. 8–14)

Observera att det är företagshälsovårdens sekreterare som betjänar dig i växeln. Kontakta företagshälsovårdarnas telefonrådgivning för tidsbokning och bedömning av vårdbehov.

Aktuellt och nyheter

Trevlig sommar – avvikande öppettider i juni-juli!

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare

Vi erbjuder etiskt tillförlitliga och högklassiga företagshälsovårdstjänster. Till dessa hör både lagstadgad företagshälsovårdstjänster och företagshälsovårdsinriktad sjukvård. Målet för vår verksamhet är att minska sjukfrånvaro genom att så tidigt som möjligt identifiera och ta itu med problem som begränsar arbetsförmågan. Vi samarbetar med arbetsgivaren på ett naturligt och partnerskapsbaserat sätt. Vårt mål är att hitta lösningar som gynnar en välmående arbetsgemenskap. Dessutom drar vi nytta av ett heltäckande och lokalt servicenätverk när vi erbjuder våra tjänster.

Kontakta oss

Till dig som är arbetstagare

Vi erbjuder dig ett mångprofessionellt teamarbete. Till våra tjänster hör både lagstadgad företagshälsovård och arbetsrelaterad sjukvård. Vi gör hälsoundersökningar som ger oss den information vi behöver för att kunna stödja dig i ditt välbefinnande på arbetsplatsen. Företagshälsovården omfattar tjänster på allmänläkarnivå som stödjer din arbetsförmåga och förutsättningarna för att ta hand om din hälsa.

Kontakta oss

Kollegor – bli en del av vårt team!

Vi är ett mångprofessionellt team som består av läkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeuter och företagspsykologer. För oss står arbetsförmågan i centrum. Vårt främsta mål är en välmående arbetstagare i ett välmående företag. I takt med att kundunderlaget växer behöver vi mer personal. Om du vill arbeta i en uppmuntrande gemenskap där du får chansen att bidra till utvecklingen på din arbetsplats så har du kommit rätt! För oss är alla medarbetare lika viktiga och värdefulla.

Kontakta oss

Läkare

Du kan lita på att våra läkare tar din hälsa och dina specifika arbetsrelaterade krav i beaktande när de bedömer din arbetsförmåga.

Företags­hälsovårdare

Ditt företag har en egen utsedd hälsovårdare som ansvarar för att samordna företagshälsovården på ditt företag. Du når våra företagshälsovårdare varje dag via telefonrådgivningen.

Företags­fysioterapeuter

Våra företagsfysioterapeuter är experter på din fysiska hälsa och på ergonomi på arbetsplatsen. Företagsfysioterapeuten hjälper dig att upprätthålla din fysiska arbetsförmåga.

Företags­psykologer

När psykisk ohälsa hotar din arbetsförmåga eller när konflikter på din arbetsplats riskerar att drabba arbetsgemenskapen finns det skäl att träffa vår företagspsykolog.

Administration

Den administrativa personalens uppgift är att se till att samarbetet mellan våra kunder och företagshälsovården löper så smidigt som möjligt. Vi hjälper dig med allt som kan tänkas beröra dig.

Våra kunder berättar

I rollen som förman är samarbetet med Botnia Företagshälsovård viktigt, särskilt eftersom personalen är så stor.

Samarbetet fungerar bra och det finns ett ömsesidigt stöd mellan förman och företagshälsovårdare. Uppföljning och information om längre frånvaro bland personalen fungerar bra åt båda hållen. Botnia Företagshälsovård är villiga att förbättra våra gemensamma verksamhetsmodeller och utveckla samarbetet.

Toni Mensakov | Oy Snellman Ab

Kunnig och tjänstvillig personal som ser till hela människan, man blir både sedd och hörd.

Gott samarbete mellan arbetsgivare och andra instanser, och bra uppföljning!

Dan Vikman | Oy Snellman Ab

Jag hyser stor respekt för all den yrkeskunskap och skicklighet som personalen vid arbetshälsovården besitter.

De har ett vänligt bemötande, sätter patienten i fokus, har viljan att lyssna och hjälpa, och gör ypperliga uppföljningar av patienten både före, under och efter sjukdom eller andra bekymmer.

Anna Björkskog | Oy Snellman Ab

För Herrfors har Jakobstads Arbetshälsovårdsförening varit ett självklart val.

Vi får allt i samma paket: lokal aktör, flexibel organisation, möjlighet att påverka verksamheten, närhet till tjänsterna (även laboratoriet) samt en trevlig, framåtsträvande personal.

Jan Höglund | Oy Herrfors Ab

Jag har varit nöjd med tjänsterna vid Botnia Företagshälsovård.

Jag har fått komma till företagshälsovårdarens mottagning väldigt snabbt om det behövts och vården har varit vänlig och professionell. När jag blev undersökt förklarade hälsovårdaren hela tiden vad som hände och berättade vilka symptom jag kunde få – jag kände att jag var i trygga händer. En gång tog dessutom en läkare på hälsovårdarens begäran ställning till min situation, trots att det inte längre fanns lediga läkartider den dagen. Med andra ord är det en mycket flexibel och kundorienterad verksamhet. Dessutom har besöken hos fysioterapeuten varit till hjälp och instruktionerna som jag fått har fokuserat på just min situation.

Mina erfarenheter av Botnia Företagshälsovård har i alla avseenden varit väldigt positiva och den service och vård jag har fått har varit trevlig.

Heli Kautto | Ab Forsberg Printed Communication Oy

Som företagare fick jag bra service till ett förmånligt pris.

Därför var Botnia Företagshälsovård det första alternativet för oss då Nooga skulle anlita en företagshälsovårdsproducent. Det är enkelt att boka tid och personalen ger professionell service.

Tommy Granholm | Ekonovia Ab, Nooga Ab Oy