Jakobstad 06-7813510

fornamn.efternamn@botniary.fi
Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad

Öppettider:

mån-tor: 8-16, fre 8-14

Karleby 06-7813510

fornamn.efternamn@botniary.fi
Långbrogatan 1-3 D 1:a vån, 67100 Karleby

Öppettider:

mån-tor: 8-16 fre: 8-14

Sommarens öppethållningstider

8 maj 2020

Bästa företagshälsovårdskunder!

Det här kundmeddelande berör våra öppethållningstider och tjänster under sommaren. Vi ber Er informera Era anställda om följande tider.

Sommarens företagshälsovårdstjänster och öppethållningstider 1.6.2020-31.8.2020, i Jakobstad och Karleby:

Öppet:

• Från måndagar till torsdagar kl. 8–15 och fredagar kl. 8–14.

Företagshälsovårdarens mottagning:

• Utan tidsbeställning kan man komma till företagshälsovårdarens akutmottagning må–fr mellan klockan 8 och 10. Under övriga tider via tidsbeställning per telefon, nummer 06–7813510.

Läkarnas mottagning:

• Läkartjänster finns till förfogande under hela sommaren, förutom juli månad, då ingen läkare finns vid Karleby enheten. Under juli betjänar läkarna i Jakobstad också klienter från Karleby.

Laboratoriet:

• Laboratoriet betjänar våra kunder hela sommaren.

Observera dessutom! Öppethållningstider på fredagar fr.o.m. 22.5.2020:
• Botnia företagshälsovårds båda enheter (Karleby, Jakobstad) stänger på fredagarna kl. 14 från och med den 22.5.2020. Den här förändringen är ny för Jakobstads enheten.

Tack för gott samarbete!
Botnia Företagshälsovård personal

Korona COVID-19

28 februari 2020

  • Mikäli epäilet, että olet saanut koronavirustartunnan, ole puhelimitse yhteydessä omaan terveyskeskukseen. Sairaalaan tai terveyskeskukseen ei saa mennä ilmoittamatta !

 

  • Ehkäise tartunta hyvällä käsihygienialla. Yski ja aivasta aina kertakäyttöiseen nenäliinaan ja heitä se heti roskiin. Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla.

 

  • Ifall du misstänker att du har fått coronavirussmitta ta kontakt per telefon till din egen hälsovårdscentral. Du ska inte fara personligen till sjukhus, hälsovårdscentral eller annan vårdinrättning utan att meddela före.
  • Förebygg smittspridning med god handhygien. Nys och hosta alltid i en engångsnäsduk och kasta den genast i roskis.  Tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och vatten.

Bästa Företagshälsovårdskund

31 december 2018

Sammanslagningen med Keskipohjanmaan Työterveys

På Jakobstads Arbetshälsovårds höstmöte 12.11. fick styrelsen fortsatt ansvar för planeringen av sammanslagningen av Jakobstads Arbetshälsovård och Keskipohjanmaan Työterveys. Det är tänkt att vi fr o m 1.9.2019 är en och samma organisation. Sammanslagningen innebär främst att arbetstagarna i Ert företag har möjlighet att få sjukvård i både Jakobstad och Karleby. Huvudansvaret och hälsogranskningarna handhas fortfarande av mottagningen på företagets hemort. Information gällande sammanslagningen ges vartefter arbetet fortskrider.

Uppdatera Era arbetstagaruppgifter

För en smidig kundbetjäning och för att faktureringen och FPA-ersättningen ska bli rätt är det viktigt att Ert företag har korrekta arbetstagaruppgifter i vårt patientdatasystem. Grundavgiften för 2019 baserar sig också på antalet anmälda arbetstagare. Ifall inga förändringar har skett i era arbetstagaruppgifter under det gångna året behöver Ert företag inte vidta åtgärder. Ifall ändringar har skett meddela dem till Ert företags hälsovårdare.

Vårt telefonsystem förnyas

Vårt telefonsystem förnyas i början av januari. Det nya telefonsystemet ska göra hanteringen av telefonsamtal smidigare inom vår egen organisation. Övergången till nytt telefonsystem ska inte förorsaka avbrott i hanteringen av telefonsamtal, men vi ber om överseende under de två första veckorna i januari ifall allt ännu inte fungerar till 100%.

Samarbete med Kokkolan Lääkäriasema

Det har under hösten tidvis varit långa väntetider till läkare. För att försnabba åtgången till läkartider vid sjukdom (gäller de företag som köper sjukvårdstjänster, Kl 2) kan vi nu också erbjuda läkartider i samarbete med Kokkolan Lääkärikeskus. Ert företags hälsovårdare bokar tiden. Samarbetet påbörjas 17.12.2018. Allmänläkarmottagningen kostar 50 – 100€ + poliklinikavgift 18,90€ och faktureras till Jakobstads Arbetshälsovård, som i sin tur fakturerar Ert företag i samband med övriga företagshälsovårdskostnader. Kontakta oss och ifall ert företag inte vill använda den här möjligheten.

Seminarie 7.1.2019

En seminariedag ordnas 7.1 kl.8.30-11.30 i Optimas auditorium. Ta en titt på det intressanta programmet i bifogad inbjudan! Anmälning senast 3.1.2019 till adressen marika.lassfolk@pttry.fi.

Öppethållningstiden under jul och nyår

Vi håller öppet alla vardagar kl. 8-16 med följande avvikelser:

  • 24-26.12 stängt
  • 1.1.2019 stängt

 

Vi vill samtidigt tacka för gott samarbete under 2018 och önska Er en riktigt Fridfull Julhelg!

Jakobstads Arbetshälsovård